List Mistrza Ceremonii Papieskich

Po przedstawieniu roboczej wersji książki wraz z prośbą o jej publikację w ramach działalności portalu Caeremoniale Romanum jako e-book w formacie pdf (przy zachowaniu przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych praw autorskich do dokumentów oraz fotografii odnalezionych w archiwum), obecny Mistrz Ceremonii Papieskich, Mons. Gudio Marini skierował następujący list do autora (dokładne dane pocztowe adresata zostały usunięte):